Rudy-Jan van Zenderen

Initiatiefnemer

SitY Academy is een initiatief van Rudy Jan van Zenderen. Na zijn studie economie vervulde hij verschillende internationale managementfuncties bij Akzo, Tempo-Team en Randstad. Hij stond aan de basis van Voluntary Services Overseas (VSO), een bemiddelingsorganisaties voor vrijwilligerswerk in het buitenland.

Zijn ervaringen met maatschappelijk verantwoord ondernemen in de armste landen van de wereld leerden hem dat de maakbare wereld waarin we denken te leven een illusie is. Hij besloot een punt achter zijn carrière te zetten toen hem werd gevraagd directeur van Yacht, de detacheringstak van Randstad, te worden. De lust om achter geld aan te jagen was hem ontgaan.

Werkloze jongeren vinden baan

Twee zaken stonden hem op dat keerpunt in zijn leven glashelder voor ogen: hij hield van mensen en van boten. Dus werden mens en boot gecombineerd en Behouden Vaart, een werkgelegenheidsproject voor jongeren, leven ingeblazen. Daarvoor kocht 

Rudy Jan een afgedankte boot waaromheen zich twaalf werkloze jongeren verzamelden om hem op te knappen. Rudy Jan: ‘Er werd niet alleen aan de boot gewerkt. Ook het zelfvertrouwen van de jongens onderging een grondige opknapbeurt.’

Elf van de twaalf deelnemers vonden een nieuwe baan. ‘Een aardige score, dacht ik bij mezelf.’ 

Het gevolg was de oprichting van SitY Academy. Mensen met talent voor technische vaardigheden en een achterstand op de arbeidsmarkt krijgen er de gelegenheid om hun mogelijkheden op werk te vergroten.

...voor een cursus bij SitY Academy en hop in no-time naar een technische job.